image

左から 1,国産材 杉 天然乾燥(自然乾燥)

             2,国産材 杉 人口乾燥 (強制乾燥)

             3,北米材 米松 人口乾燥 (強制乾燥)

             4,国産材 檜 天然乾燥 (自然乾燥)

             5,北米材 カラマツ集成材 人口乾燥(強制乾燥)

劣化 が 早いのは、何番でしょう?     😐